EU 07/16 Nezávazné pokyny k metodice vypracování zpráv obsahujících nefinanční informace, T: 7. 4. 2016

Evropská komise zpracovala veřejnou konzultaci k nezávazným pokynům k metodice vypracování zpráv obsahujících nefinanční informace.

Cílem této veřejné konzultace je shromáždit názory, podněty a připomínky zainteresovaných subjektů ohledně nezávazných pokynů k metodice vypracování zpráv obsahujících nefinanční informace, podle článku 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU ze dne 22. října 2014, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými podniky a skupinami.

Konzultační dokument s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve verzi pdf v příloze této stránky.

Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Jakékoliv náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do 7. dubna 2016.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/