EU 05/10 Konzultace Evropského Ombudsmana ke Směrnici o pozdních platbách

Evropský veřejný ochránce práv obdržel od zřízení svého úřadu řadu stížností na opožděné platby orgánů a institucí Unie.

Z tohoto důvodu se z vlastní iniciativy rozhodl vypsat veřejnou konzultaci na téma opožděných plateb ze strany orgánů a institucí Unie. Šetření z podnětu veřejného ochránce práv se zabývá problémem opožděných plateb Komise obecně. Veřejný ochránce práv by tedy měl velký zájem o odpověď zúčastněných občanů, společností a sdružení na otázku, zda úsilí Komise v této oblasti bylo podle jejich názoru dostatečné, nebo zda by bylo možné a žádoucí učinit další kroky.

Účelem současného šetření není prověřovat a řešit jednotlivé případy opožděných plateb ale upozornit na tento problém obecně. Konkrétní případy a upozornění na špatně vykonanou správu ze strany institucí a orgánů Společenství lze samozřejmě veřejnému ochránci práv předkládat osobně a to mimo výše uvedenou konzultaci. (Podrobnější informace včetně postupu jak podat stížnost naleznete přímo na stránkách Evropského ombudsmana.)

Zmíněnou konzultaci na téma opožděné platby ze strany orgánů a institucí Unie naleznete zde.

Vaše připomínky k této konzultaci můžete zasílat do 24. 3. 2010 na eupripominkovani@komora.cz

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/