EU 02/12 Konzultace Evropské komise o možnosti zavedení stabilizačních dluhopisů, T: 8. 1. 2012

V rámci připomínkování evropské legislativy probíhá konzultace Evropské komise k návrhu Zelené knihy o možnostech zavedení stabilizačních dluhopisů.

Návrh uvádí možnosti financování veřejného dluhu prostřednictvím stabilizačních dluhopisů, které zaručí stabilní finanční zázemí pro investory a finanční instituce díky vytvoření integrovaného evropského trhu s obligacemi.

Cílem Zelené knihy je zhodnotit možnosti společného vydávání dluhopisů zeměmi eurozóny. Vydávání dluhopisů je decentralizované a napříč EU jsou členskými státy používány různé procedury. Zavedení jednotného vydávání stabilizačních dluhopisů by znamenalo sjednocení vydávání dluhopisů členskými státy a sdílení výnosů a nákladů souvisejících s dluhovou službou. Evropská komise se rozhodla k zahájení diskuze o tomto kroku v souvislosti s hospodářskou krizí v eurozóně.

Na základě analýzy podnětů a komentářů zájmových skupin, určí Komise nejvhodnější formu evropských dluhopisů.

Anglická verze Zelené knihy je k dispozici v příloze.  Bližší informace o konzultaci a možnosti jak se do konzultace zapojit naleznete v anglickém jazyce na stránkách Komise (http://ec.europa.eu/economy_finance/consultation/index_en.htm).

Pokud byste na konzultaci Evropské komise odpovídali, informujte nás prosím o Vašem příspěvku také na adresu eupripominkovani@komora.cz

Související soubory