99/16 Implementační plán k Akčnímu plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020; T: 11.5.2016

Vládě ČR je předkládán materiál „Implementační plán k Akčnímu plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)“ (dále jen „Implementační plán rozvoje ITS“). Tento materiál vychází z Akčního plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050), který byl schválen usnesením vlády ČR č. 268 ze dne 15. dubna 2015 (dále jen „Akční plán rozvoje ITS“).

Implementační plán rozvoje ITS sleduje především realizaci záměrů zakotvených v Akčním plánu rozvoje ITS, tedy projektů koncepčního a strategického charakteru, nikoliv projektů údržby nebo prosté výměny součástí systémů ITS. Zmíněný dokument je vodítkem pro udržitelné investice do systémů ITS financovaných v převážné míře ze Státního fondu dopravní infrastruktury (bez účasti státního rozpočtu) anebo spolufinancovaných z příslušných operačních programů EU. Stanovený mechanismus implementace projektových záměrů zahrnuje také pravidelné provádění kontroly časového, věcného a finančního plnění Implementačního plánu rozvoje ITS.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/