99/14 Novela zákona o statusu veřejné prospěšnosti; T: 23.7.2014

Cílem předkládané právní úpravy je především upravit podmínky, za kterých může právnická osoba nabýt statusu veřejné prospěšnosti a též účinky pozbytí statusu veřejné prospěšnosti.  Základní teze navrhovaného zákona jsou následující:

 

Zakotvují se základní podmínky kladené na právnické osoby týkající se zejména:

  • předmětu činnosti,
  • obsahu zakladatelského právního jednání,
  •  způsobu nakládání se ziskem
  • rozvedení obecných znaků veřejně prospěšné činnosti vč. demonstrativního výčtu v úvahu přicházejících činností,
  • podrobnosti zápisu statusu veřejné prospěšnosti,
  • úprava práv a povinností právnických osob se statusem veřejné prospěšnosti,
  •  následky zahájení řízení o odnětí statusu a pozbytí statusu veřejné prospěšnosti.

 

 

Související soubory

/jak-na-