99/10 NV-pravidla provozu na pozemních komunikacích; T: 28.4.2010

Významnou změnou je modifikace ustanovení upravujícího podmínky vyznačování přechodů pro chodce na pozemních komunikacích, jejichž součástí je i jízdní pruh určený výhradně či především pro provoz tramvají. Platná právní úprava totiž vyvolává významné a mnohdy obtížně řešitelné problémy tím, že vyznačení přechodů pro chodce na tramvajovém pásu je podmíněno současným stanovením místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích světelnými signály jak pro chodce, tak pro tramvaje. Novela vedle toho nově umožňuje v odůvodněných případech alternativní řešení, kde riziko střetu chodce s tramvají sice nebude eliminováno světelnou signalizací, ale chodec bude upozorněn na situaci, že by mu sice mělo být umožněno bezpečné a nerušené přejití silnice řidiči projíždějících motorových či nemotorových vozidel, avšak toto postavení nebude mít vůči řidiči tramvaje výstražným nápisem.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/jak-na-