99/23 Akční plán podpory sportu na rok 2024;T:20.6.2023

Plán určuje pět základních oblastí zájmu, a to Strategickou oblast 1 – Rozvoj Agentury, Strategickou oblast 2 – Poskytování dotací a Rejstřík sportu, Strategickou oblast 3 – Strategické dokumenty, Strategickou oblast 4 – Prevence negativních jevů ve sportu a Strategickou oblast 5 – Přínos sportu a pohybových aktivit.

Plán je souhrnem opatření pro podporu a rozvoj sportu v ČR v roce 2024. Rozpracovává pro rok 2024 systém podpory sportu prostřednictvím Agentury jako hlavního gestora mezinárodní a národní sportovní politiky a zároveň zdůrazňuje využití meziresortní a mezioborové spolupráce všech zainteresovaných subjektů, tedy nejen na úrovni institucí veřejné správy, ale také neziskového a soukromého sektoru, vzdělávacích a vědeckých institucí, komunit i jedinců. Jeho podstatným záměrem je iniciace účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zapojení populace do sportovních aktivit a rozvoji sportovní reprezentace, které budou dále rozpracovány.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 20. 6. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/