99/22 Novela vyhl. č. 99/2012 Sb., o požadavcích na personální zabezpečení zdravotních služeb;T:7.7.2022

Cílem navrhované právní úpravy je úprava minimálních požadavků na personální zabezpečení zdravotních služeb poskytovaných na pracovištích urgentního příjmu a doplnění vyhlášky tak, aby tyto požadavky korespondovaly s účelem a povahou těchto služeb a s požadavkem na zajištění náležité kvality a bezpečí jejich poskytování a dále aby rovněž lépe reflektovaly poznatky ze stávající praxe.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 7. 7. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/