99/20 Návrh usnesení vlády o metodice zadávání veřejných zakázek malého rozsahu; T:27.8.2020

Návrh metodiky vymezuje doporučené minimální standardy postupů  zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Metodika by měla pomáhat zadavatelům při tvorbě interních směrnic, interních aktů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Postupy obsažené v metodice řeší především samotný interní administrativní proces zadavatele vedoucí k uzavření smlouvy. Pokud zadavatel postupuje podle zvláštních pravidel poskytovatelů dotací (EU, Norské fondy apod.), nemusí postupovat podle této metodiky

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 27. 8. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/