98/17 Východiska pozice ČR k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020; T: 24.7.2017

Cílem předkládaného materiálu je formulovat názor České republiky (ČR) na budoucí podobu politiky soudržnosti a umožnit tak její aktivní zapojení do probíhající debaty stejně jako prosazování a obhajobu zájmů ČR.

V rámci diskusí o podobě budoucí politiky soudržnosti probíhá také debata o klíčových prvcích jejího nastavení, z nichž lze uvést např. roli sdíleného řízení, propojování Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy) s dalšími programy EU, tematickou koncentraci, územní dimenzi nebo předběžné podmínky.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/