98/10 Nařízení vlády-opatření společné organizace trhu s vínem; T: 28.4.2010

Hlavním cílem návrhu nařízení vlády je implementace nových předpisů Evropské unie v oblasti vinohradnictví a vinařství. V případě nečinnosti a nevydání navrhovaného nařízení vlády by došlo k nenaplnění povinností České republiky jako členského státu Evropské unie. Dalším důvodem předložení návrhu novely je využití a zhodnocení zkušeností z aplikace podpor ve vinohradnictví a vinařství vyplývajících ze Společné organizace trhů podle nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), v platném znění.

Návrh novely dále snižuje administrativní náročnost při podávání žádostí o podporu ve vinohradnictví a vinařství v České republice, a to nejen zrušením podpor na ochranu keřů révy vinné proti poškození způsobovanému ptactvem, ale také tím, že se zjednodušuje dokládání dokumentů, na základě kterých jsou žadatelé oprávněni čerpat podpory (místo prohlášení o sklizni, produkci a zásobách za předchozí tři roky se vyžaduje pouze včasné a řádné podání příslušných prohlášení).

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/