98/09 NV o zdravotní způsobilosti zaměstnanců podnikatele provozujícího koncesovanou živnost „ostraha majetku“ T: 1.6.2009

Spolu se zákonem o Policii České republiky byl Parlamentem České republiky přijat i zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky. Tento tzv. změnový zákon obsahuje i novelu živnostenského zákona, která obsahuje zmocňovací ustanovení pro Ministerstvo zdravotnictví stanovit v dohodě s Ministerstvem vnitra vyhláškou seznam tělesných a duševních vad, nemocí nebo stavů, které vylučují zdravotní způsobilost zaměstnanců podnikatele provozujícího koncesovanou živnost ostraha majetku a osob nebo služby soukromých detektivů, způsob provádění, formu a obsah psychologického a lékařského vyšetření, obsah psychologického posudku a lékařské zprávy.

Cílem, který je stanoven, je nastavit jasná pravidla a kriteria při hodnocení zdravotní způsobilosti pro provozování koncesované živnosti ostraha majetku a osob nebo služby soukromých detektivů, k předcházení škod na zdraví z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany zdraví a životů dalších osob. Vydáním právního předpisu bude zajištěn rovný přístup všech uchazečů o toto zaměstnání k informacím o tom, zda jejich zdravotní stav výběr tohoto zaměstnání neznemožňuje, neboť bude veřejně dostupný seznam nemocí, vad a stavů, které získání zdravotní způsobilosti pro tento druh práce vylučují nebo omezují. Protože rozsah činností vykonávaných při provozování uvedených koncesovaných živností je široký a na všechny zaměstnance nemusí být kladeny stejné nároky, je vhodné nastavit kriteria pro výběr vhodných osob na několik úrovní, aby nedocházelo k diskriminaci některých uchazečů o práci nebo zaměstnanců ze zdravotních důvodů.  

 

Odůvodnění

Materiál

PŘIPOMÍNKY HK ČR

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.   

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/