98/20 Novela zákona o kybernetické bezpečnosti; T:24.8.2020

Hlavním účelem navrhované právní úpravy je adaptace Aktu o kybernetické bezpečnosti (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/881 ze dne 17. dubna 2019 o agentuře ENISA, o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií a o zrušení nařízení (EU) č. 526/2013) do českého právního řádu. Akt o kybernetické bezpečnosti předpokládá, že některé oblasti právní úpravy budou dodefinovány na národní úrovni. Jedná se zejména o stanovení vnitrostátního orgánu certifikace kybernetické bezpečnosti a správní delikty za jednání v rozporu s nařízením (Aktem o kybernetické bezpečnosti).

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 24. 8. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/