98/18 Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022; T: 31.8.2018

Cílem Koncepce je garantovat koordinovaný a systematický přístup v boji proti všem formám korupce na všech úrovních řízení státu. Koncepce stanoví základní institucionální a obsahové vymezení vládní protikorupční politiky coby stabilního rámce, na který bude navazovat přijetí konkrétních protikorupčních opatření definovaných v souladu dlouhodobými potřebami, ale i v závislosti na aktuálním vývoji. Koncepce svým obsahem staví na analytickém základě vládou projednaných Východisek pro vytvoření protikorupčního strategického dokumentu České republiky pro období po roce 2017.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/