97/16 Novela zákona o vnitrozemské plavbě; T: 19.5.2016

Hlavním cílem navrhované právní úpravy je bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků v odvětví vnitrozemské vodní dopravy, odpovídající reakce na jejich specifické pracovní a životní podmínky a implementace zvláštních pravidel, která jsou pro tyto zaměstnance obsažena ve směrnici 2014/112/EU. Návrh v souladu s unijním právem upravuje rozvržení pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců ve vnitrozemské vodní dopravě, obsah evidence pracovní doby a vztah navrhované právní úpravy k zákoníku práce. Návrh legislativní předlohy byl průběžně konzultován se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, neboť ministryně práce a sociálních věcí byla usnesením vlády určena jako spolupředkladatel předmětného legislativního návrhu.

Nad rámec transpozice směrnice 2014/112/EU je součástí předkládaného návrhu novely i úprava a doplnění některých nevyhovujících ustanovení platného zákona o vnitrozemské plavbě, jejichž stávající znění způsobuje problémy v aplikační praxi.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/