97/14 Metodika kontrol implementaci Evropských strukturálních pro období 2014 – 2020; T: 9.8.2014

Tento metodický pokyn je jedním ze souboru metodických dokumentů vypracovaných pro programové období 2014 – 2020. S ohledem na specifičnost jednotlivých operačních programů je metodický pokyn zpracován v obecné rovině a obsahuje základní pravidla pro nastavení řídicího a kontrolního systému řídicího orgánu a pro výkon kontrol, které řídicí orgán vykonává u zprostředkujícího subjektu a příjemce. S cílem hájit finanční zájmy EU a ČR je v metodickém pokynu též věnována pozornost prevenci vzniku nesrovnalostí a jejich odhalování.

Související soubory

/jak-na-