97/13 Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014; T: 15.7.2013

Návrh zákona o státním rozpočtu se předkládá, tak jako každoročně, bez přílohy č. 4, která se projednává samostatnou cestou současně s číselnými údaji. Navazující přílohy jsou číslovány na základě předpokládaného rozsahu přílohy č. 4.

Součástí návrhu zákona již není příloha č. 9 „Závazná pravidla poskytování finančních prostředků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich užití“ a příloha č. 10 „Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod a způsobu kontroly jejich užití“, protože úpravou příslušných zákonů již nejsou oboje pravidla součástí státního rozpočtu.

Konečná verze bude k dispozici během měsíce července nebo první poloviny srpna. V tento okamžik zůstává pro rozpočet roku 2014 v platnosti předložená příloha.

Po vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení budou k návrhu zákona a návrhu usnesení přiřazeny ostatní materiály návrhu státního rozpočtu na rok 2014 a jako celek budou předloženy k projednání vládě České republiky.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/