97/11 NV o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí; T: 12.5.2011

Vyhláška se týká v podstatě neomezeného okruhu subjektů. Zákon spolu s vyhláškou bude mít dopady na úvěrové instituce, zpracovatele tuzemských bankovek a mincí a další subjekty (právnické i fyzické osoby), které v návaznosti na svoji hlavní podnikatelskou činnost manipulují s hotovostí (obchodní řetězce) apod. Některými ustanoveními se však dotkne i jednotlivých občanů zejména v souvislosti s poskytováním náhrady za poškozené tuzemské bankovky a mince.

Problematika úpravy vztahů mezi účastníky hotovostních platebních operací je velmi citlivá a vzhledem k tomu, že se dotýká majetku jednotlivých osob, jsou dopady úprav vždy velmi pečlivě sledovány. V praxi pak mohou být nevyřešené otázky zdrojem možných konfliktů, resp. stížností na bankovní sektor.

 

Do zákona o oběhu bankovek a mincí (dále jen „zákon“) se přejímá celá řada ustanovení platné vyhlášky č. 37/1994 Sb., kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince. Ta se zákonem zrušuje. Do zákona se však přejímají pouze zásadní ustanovení, technické podrobnosti je nutno upravit vyhláškou. Kromě toho je nutno upravit vyhláškou zcela novou problematiku, která dosud nebyla právními předpisy o oběhu bankovek a mincí upravována. Jsou to např. náležitosti a přílohy k žádosti o povolení k činnosti zpracovatele tuzemských bankovek a mincí, otázka odborných kurzů o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování, dále rozsah, struktura, forma způsob a lhůty předkládání informací o zpracování tuzemských bankovek a mincí apod.

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/