97/10 Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2009; T: 22.4.2010

Předložená zpráva hodnotí nastavení, fungování, výsledky a přínos systému finanční kontroly ve veřejné správě podle jednotlivých součástí finanční kontroly tvořených vnitřním kontrolním systémem (interní audit a řídící kontrola), systémem veřejnosprávní kontroly a finanční kontrolou podle mezinárodních smluv. Dále vyhodnocuje fungování kontrolních mechanizmů a výsledky veřejnosprávních kontrol a auditů u strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, předstrukturálních fondů a ostatních fondů a uvádí i přehled nesrovnalostí postoupených Evropskému úřadu pro boj proti podvodům. Zpráva poprvé zahrnuje hodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol a auditů hospodaření s finančními prostředky operačních programů spolufinancovaných v programovém období let 2007 až 2013 z evropských fondů.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/