97/09 Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity 2011-2015 (NAKI); T: 22.5.2009

Program je navrhován na období let 2011 – 2015. Bude vyhlášen formou veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji v roce 2010 po ukončení všech zákonem předepsaných kroků. Předpokládá se realizace nejméně 2 výzev (první výzva v r. 2010, druhá výzva v r. 2012) na projekty zahajované v letech 2011 a 2013. Výzvy budou realizovány s ohledem na finanční možnosti a potřeby vztahující se k plnění cílů Programu. Hlavním cílem navrhovaného Programu je přispět k tomu, aby veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti národní a kulturní identity přinášely konkrétní ekonomický či jiný společenský přínos z jejich realizace.

Dosažení hlavního a dílčích cílů programu bude vyhodnoceno v souladu s aktuální Metodikou hodnocení výsledků výzkumu a vývoje s přihlédnutím ke  specifickému výsledku programu a dle sestavy zpracovaných indikátorů, které jsou nastaveny tak, aby umožnily zhodnocení efektivnosti Programu a naplnění cílů Programu při současném respektování požadavku zajištění a sledování motivačního účinku podpory dle ustanovení čl. 1.3.4 a čl. 6 Rámce Společenství. Detailně budou podmínky podpory a výběru projektů řešeny v prováděcí dokumentaci Programu a v jednotlivých výzvách.

Uživateli výsledků Programu budou organizační složky státu nebo územních samosprávných celků, právnické nebo fyzické osoby. Dopady navrhovaného Programu na veřejné rozpočty jsou uvedeny v  III. materiálu, v části 6.2. Jeho financování je plánováno v rámci výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na léta 2011 až 2015 z kapitoly Ministerstva kultury.  

Předkládací zpráva

Materiál

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.   

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/