97/23 Pravidla spolufinancování evropských fondů na programové období 2021-2027;T:16.6.2023

Předmětem materiálu jsou Pravidla spolufinancování Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci, Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu, Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz na programové období 2021-2027.Materiál stanovuje maximální podíly státního rozpočtu a minimální podíly příjemců na povinném národním spolufinancování a to dle typu příjemce, fondu, ze kterého je projekt financován, a v relevantním případě též kategorie regionu.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 16. 6. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/