97/22 Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2023 až 2024;T:23.6.2022

V pořadí šestý národní akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2023 až 2024 obsahuje celkem tři závazky:

  • Pilotní implementace Metodiky participace nestátních neziskových organizací v poradních a pracovních orgánech a při tvorbě dokumentů státní správy
  • Zlepšení postavení oznamovatelů protiprávního jednání včetně zvýšení informovanosti o oznamování protiprávního jednání
  • Otevřená data o vzdělávání a vzdělávací soustavě přínosem a zlepšit logiku a zvýšit přehlednost požadavků na obsah územní energetické koncepce.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 23 6. 2022.