97/21 Novela vyhl. č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, ve znění vyhlášky č. 115/2019 Sb.;T:19.7.2021

Navrhovaná novela vyhlášky navazuje na změny v zákoně o zdravotních službách (sněmovní tisk 1164), který je v současné době ve třetím čtení projednávání Poslaneckou sněmovnou. Návrh vyhlášky upravuje v návaznosti na tyto změny rozsah údajů žádosti o přístup k údajům vedeným v Národním zdravotnickém informačním systému, dále upravuje lhůty pro předávání údajů do Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb a Národního registru zdravotnických pracovníků tak, aby korespondovaly se lhůtami podle zákona o zdravotních službách.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 19. 7. 2021.