97/19 Zpráva o vývoji podnikatelského prostředí v České republice v roce 2018; T: 8.8.2019

Materiál je předkládán na základě usnesení vlády č. 463 ze dne 18. července 2018 a na základě § 9 zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a jeho podpoře.

/jak-na-