97/18 Novela zákona Státním fondu rozvoje bydlení; T: 13.9.2018

Cílem návrhu zákona je rozšíření působnosti stávajícího Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) o další aktivity, které se vztahují k podpoře regionálního rozvoje a které jsou v kompetenci MMR. V návaznosti na to se navrhuje též změna názvu SFRB na „Státní fond podpory investic“, který lépe vystihuje jeho rozšířené zaměření, které je v návrhu zákona dále blíže konkretizováno.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/