96/14 NV k provedení zákona o oceňování majetku; T: 14.7.2014

Nezbytnost navrhované právní úpravy vyplývá z potřeby některých úprav podrobného postupu určování zjištěné ceny podle aktuálního vývoje trhu, ve vazbě na loňské změny provedené v zákoně o oceňování majetku a v návaznosti na nový občanský zákoník a jeho výklad.

Lze předpokládat, že výklad občanského zákoníku se bude ještě vyvíjet, a proto i úpravy textu v oceňovacích předpisech sledují a ještě budou sledovat tento vývoj a přizpůsobovat se. Úpravy řeší a zohledňují připomínky odborné veřejnosti, uplatňované k ocenění podle místních podmínek a používání v praxi, jsou-li opodstatněné.

Stejně tak jako předcházející oceňovací předpisy, respektuje navrhovaná novela vyhlášky přibližování ceny zjištěné nemovité věci k cenám sjednaným. Z tohoto důvodu Ministerstvo financí provedlo jako každoročně analýzy údajů z prodejů nemovitých věcí a na základě výsledků z těchto analýz byly provedeny úpravy stávajícího ocenění.

Stavební pozemky, pokud nejsou zařazeny v cenové mapě stavebních pozemků obce do skupiny parcel označených cenou, se od 1. ledna 2014 nově oceňují porovnávacím způsobem. Podle ověření praxí byly upraveny hodnotící znaky a jejich kvalitativní pásma v některých přílohách.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/