96/10 Souhrnná zpráva o prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže r. 2009; T: 22.4.2010

Předkládaný materiál (část III. předkládaného materiálu) popisuje současný stav rovnosti žen a mužů v klíčových oblastech. Na základě Souhrnné zprávy jsou navržena opatření, která jsou obsažena v příloze usnesení vlády. Předkládaná opatření nepřinášejí nové nároky na státní rozpočet ani jiné druhy veřejných rozpočtů; výjimkou je navrhované navýšení rozpočtu Úřadu vlády o 10 mil. Kč na podporu projektů na prosazování rovných příležitostí žen a mužů.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/