96/23 Novela nař. vl. č. 463/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu na ztráty v distribučních soustavách;T:14.6.2023

Předkládaný návrh nařízení vlády upravuje stávající způsob výpočtu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku z činnosti dodávky elektřiny na ztráty elektřiny v distribuční soustavě. Je třeba zohlednit skutečnost, že cena elektřiny na krytí ztrát v lokální distribuční soustavě je často nakupována za nižší cenu, než za které se podle stávající právní úpravy počítá kompenzace obchodníkům s elektřinou, a je tedy potřeba upravit výpočet prokazatelné ztráty tak, aby výše poskytnuté kompenzace odpovídala skutečně vynaloženým nákladům. Navrhované nařízení vlády dále obsahuje dílčí úpravu v oblasti stanovení lhůt pro vyřízení žádosti o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku obchodníka s elektřinou nebo plynem.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 14. 6. 2023 do 15h.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/