96/18 Novela zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot; T: 13.9.2018

Návrh zákona reaguje na některé problémy, které se objevují v oblasti pohonných hmot při aplikaci zákona o pohonných hmotách v praxi. Zpřesňují se a doplňují výjimky z definice distributora pohonných hmot. Další změny se týkají evidence výdeje pohonných hmot včetně povinností s tím spojených a struktury dat dobíjecích stanic zapisovaných do evidence dobíjecích stanic.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/