95/16 Novela zákona o důchodovém pojištění; T: 19.5.2016

 Účelem předloženého návrhu zákona je především ukončit neomezené zvyšování důchodového věku a důchodový věk stanovit v maximální pevné věkové hranici; v návaznosti na výše uvedené usnesení vlády se tato maximální pevná věková hranice důchodového věku předkládá ve dvou variantách, a to 65 let a 67 let. Dále se návrhem zákona zavádí pravidelné (pětileté) předkládání zpráv o důchodovém systému vládě Ministerstvem práce a sociálních věcí, přičemž součástí zprávy bude vždy zhodnocení stávajícího důchodového věku a případný návrh na úpravu důchodového věku podle zásady, že by důchodový věk měl být stanoven tak, aby pojištěnec mohl strávit čtvrtinu svého života ve starobním důchodu.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/