95/15 NV v souvislosti se zákonem o hospodaření energií; T: 28.5.2015

Hlavním důvodem vydání vyhlášky je novelizace zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (dále jen „zákon“), která upravuje ustanovení týkající se role Státní energetické inspekce jako dotčeného orgánu v územním plánování (§ 13, odst. 3 zákona) a územním a stavebním řízení (§ 13, odst. 2 zákona).
Novela vyhlášky nepřináší nové povinnosti, pouze má za cíl odstranit potenciální duplicitu, kdy materie upravená podzákonným předpisem bude upravena přímo zákonem. Na základě výše uvedeného legislativně-technického charakteru novely není smysluplné zpracovávat hodnocení RIA.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/