95/10 NV o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě; T: 29.4.2010

V současné době je však překonaná, a to zejména proto, že neodpovídá razantnímu vývoji v posledních letech a z toho plynoucí současné reálné situaci v bytovém družstevnictví. Základním praktickým nedostatkem je, že zejména striktně stanovuje způsob rozpočítávání nákladů na opravy a údržbu bytů a domu a jeho příslušenství a výdaje na technické zhodnocení domu, včetně některých dalších položek nákladů. Nerespektuje tím požadavky komplexního prosazování vnitřní družstevní demokracie. Navíc se také výrazně změnil poměr vlastnické struktury v rámci bytových družstev tím, že došlo k masivní privatizaci družstevních bytů na základě příslušných ustanovení zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/jak-na-uspesne-tiskove-sdeleni-a-konference-workshop-komora/