95/23 Novela vyhl. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagog. pracovníků

Jedná se o prováděcí předpis k novele zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Novela vyhlášky především reflektuje terminologické změny, zpřehledňuje systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), zpřesňuje podmínky realizace tzv. doplňujícího pedagogického studia, zvyšuje minimální rozsah hodinové dotace studia pro některé specializované pozice ve školství a nově stanovuje podmínky uchovávání dokumentace o uskutečňování DVPP.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 21. 6. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/