95/22 Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci;T:27.6.2022

Materiál je předkládán z důvodu, že je třeba nahradit stávající nařízení vlády č. 232/2015 Sb. novým prováděcím předpisem, který bude v souladu se zákonem. Dále je potřeba provést úpravy na základě praktických zkušeností a poznatků z dosavadní aplikace nařízení č. 232/2015 Sb., zejména s cílem: zpřesnit nároky na obsah státní energetické koncepce a definice podkladů pro zpracování územní energetické koncepce a zprávy o jejím uplatňování a zvýšit jejich srozumitelnost,  sladit soubor ukazatelů státní energetické koncepce s reálnou dostupností údajů pro jejich určení a sledování, zjednodušit požadavky na obsah územní energetické koncepce v oblasti energetického modelování o části se sporným přínosem a zlepšit logiku a zvýšit přehlednost požadavků na obsah územní energetické koncepce.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 27 6. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/