95/21 Novela vyhl. č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků; T:13.7.2021

Cílem novely  vyhlášky č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 78/2018 Sb., je zejména úprava této vyhlášky na základě změn provedených novelou zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a to zejména adaptace na nařízení EU, doplnění nové přílohy a zohlednění praktických zkušeností při aplikaci vyhlášky.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 13. 7. 2021.