95/19 Akční plán 2.0 k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací; T: 5.8.2019

Cílem předloženého materiálu je identifikovat nejpalčivější problémy a bariéry při budování a provozu sítí elektronických komunikací, které v současné době nejvíc omezují investice do těchto sítí. Materiál současně navrhuje opatření, která by měla vést k odstranění identifikovaných problémů.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/