95/18 Novela zákoníku práce; T: 7.9.2018

Obsahem návrhu zákona je provedení změn v reakci na to, že některá ustanovení současně platné pracovněprávní úpravy se z hlediska praxe jeví jako nevyhovující, popřípadě překonaná a ve shodě s názorem sociálních partnerů je třeba provést jejich změny, a to též s ohledem na vývoj judikatury českých soudů i Soudního dvora EU. Vedle zakotvení valorizačního mechanismu minimální mzdy se navrhuje též koncepční změna úpravy dovolené, zpřesnění a doplnění právní úpravy doručování, změna v jednorázovém odškodnění pozůstalých a změny v zákoně o inspekci práce navazující na dřívější novou kodifikaci v oblasti přestupků.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/