94/17 Nař. vl. o technických požadavcích na strojní zařízení; T: 14.7.2017

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly nahradilo směrnici 2003/37/ES o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků. Článek 77 tohoto přímo aplikovatelného nařízení zároveň změnil směrnici 2006/42/ES tak, že z ustanovení o kategoriích vyloučených dopravních prostředků byl vypuštěn odkaz na zrušovanou směrnici. Změna směrnice 2006/42/ES se musí proto
v nařízení vlády zohlednit.

Nezbytnost navrhovaných úprav je dána legislativními závazky vyplývajícími pro Českou republiku z členství v Evropské unie. Zároveň je provedení legislativní změny nutné pro zajištění vynutitelnosti povinností tímto nařízením vlády ukládaným a posílení právní jistoty.

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/