94/15 Informace o vyhodnocení plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2014; T: 19.5.2015

Cílem NSBSP 2020 je dosáhnout v porovnání s rokem 2009 snížení počtu usmrcených na úroveň průměru států EU (tj. cca o 60 %)[1] a počtu těžce zraněných o 40 %. V roce 2014 zemřelo na následky nehod v silničním provozu 629 osob (do 24 hodin po nehodě), což je o 46 osob více než v předchozím roce 2013. Strategický cíl stanovený pro rok 2014 tím nebyl splněn. Počet těžce zraněných osob poklesl o 20 osob na 2 762 osob. Tím byl sice splněn strategický cíl stanovený pro rok 2014, ale došlo k výraznému zpomalení oproti předchozím letům, kdy průměrný roční pokles činil 188 osob. Souhrnně je nutno konstatovat, že došlo oproti předchozímu období k varovnému obratu v dosud slibném poklesu závažných následků nehod.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/