94/14 NV o spotřební dani zaplacené v cenách některých minerálních olejů; T: 8.7.2014

Předložený návrh vyhlášky je zpracován na základě zmocňovacího ustanovení vládního návrhu zákona, podle kterého Ministerstvo zemědělství vydá vyhlášku, která stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, způsob a podmínky vedení dokladů a evidence, a vychází z právního stavu před zrušením ustanovení § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zrušením vyhlášky č. 48/2008 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, ve znění pozdějších předpisů. V rámci předloženého návrhu nedochází oproti předchozí právní úpravě k zásadním změnám.

Vrácením spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu dojde také ke zvýšení konkurenceschopnosti českých zemědělců a zajištění rovných podmínek ve srovnání s ostatními členskými státy Evropské unie.

K provedení § 57 odst. 13 vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 215).

 

 

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/