94/13 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze; T: 2.7.2013

Dopravní sektorové strategie (dále jen DSS) jsou vládě ČR předkládány jako zásadní strategický dokument navazující na Dopravní politiku ČR 2014 – 2020 (s výhledem do 2050). DSS jsou koncepcí pro zajištění dopravní infrastruktury, která v prostředí ČR dlouhodobě absentovala. Ministerstvo dopravy tak reaguje na dlouhodobé výtky NKÚ i EU.

DSS identifikují potenciál jednotlivých zdrojů financování dopravní infrastruktury, ale nepředjímají politické rozhodnutí o vhodné kombinaci těchto zdrojů. V tzv. Návrhové variantě financování jsou kvantifikovány potřebné celkové roční objemy zdrojů, které musí být minimálně zajištěny pro naplnění cílů DSS, kterými jsou:

  • Zajistit postupné potřebné navýšení finančních prostředků na údržbu sítí tak, aby nedocházelo k dalšímu zvyšování vnitřního dluhu a tento dluh byl postupně snižován (mandatorní náklady),
  • zajistit dostatek zdrojů pro plynulé kofinancování prostředků EU v období 2014 – 2020 s využitím pravidla n+3 vč. kofinancování akcí realizovaných v rámci OPD I v letech 2014 – 2015 (využití pravidla n+2),
  • s využitím zdrojů EU realizovat primárně prioritní rozvojové projekty podle výsledků vzájemného hodnocení obsaženého v Dopravních strategiích,
  • splnit závazky plynoucí z připravovaného nařízení k politice TEN-T, a to dokončení hlavní sítě TEN-T do roku 2030 a dokončení globální sítě TEN-T nejpozději do roku 2050.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/