94/10 Návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na čistotu a identitu přídatných látek; T: 26.4.2010

Vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek obsahuje seznam technických požadavků, které slouží jednak k jednoznačné identifikaci přídatných látek a jednak se jimi stanovují požadavky na čistotu přídatných látek, které jsou používány pro výrobu potravin, jako je např. obsah těžkých kovů, obsah zbytků extrakčních rozpouštědel nebo požadavky na mikrobiologickou kontaminaci, s cílem, aby přídatné látky byly vzhledem ke svému účelu použití bezpečné a nepředstavovaly riziko pro spotřebitele konečné potraviny, kde byly přídatné látky použity.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/jak-na-