94/09 Program podpory environmentálních technologií v ČR; T: 22.5.2009

Vláda schválila Program podpory environmentálních technologií v České republice (dále jen „Program“) usnesením vlády č. 181 ze dne 22. února 2006. Současně uložila ministru životního prostředí koordinovat a podle potřeby aktualizovat Program a provádět každoročně ve spolupráci s ostatními členy vlády hodnocení Programu. Vládě bylo v říjnu 2008 předloženo pro informaci průběžné hodnocení za rok 2006 a 2007.

Nyní předkládaný materiál byl připraven v návaznosti na zmíněné hodnocení Programu a představuje aktualizaci Programu jak v oblasti cílů, tak v oblasti konkrétních navrhovaných opatření. Součástí materiálu je i návrh způsobu průběžného monitoringu plnění Aktualizovaného programu.

Předkládací zpráva

Materiál

PŘIPOMÍNKY HK ČR

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.   

 

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/