94/23 Novela vyhl. č. 261/2016 Sb., o tabákových výrobcích;T:21.6.2023

Cílem navrhované právní úpravy je především transpozice směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2100 ze dne 29. června 2022, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU, pokud jde o zrušení některých výjimek týkajících se zahřívaných tabákových výrobků.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 21. 6. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/