94/22 Novela nař. vl. č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;T:24.6.2022

Cílem návrhu je racionalizace přístupu ochrany veřejného zdraví před hlukem, a to v tom smyslu, aby byl zachován rozvoj veřejné infrastruktury se zásadou dodržování ochrany veřejného zdraví před hlukem. Změny se týkají zejména oblasti hluku z dopravy, tj. hluku z pozemních komunikací a drah. Současná právní úprava je nyní překonaná a způsobuje paradoxní stavy. Z dočasných – přechodných – institutů se staly rigidní mechanismy, které prakticky nezajišťují ochranu veřejného zdraví před hlukem, nadto způsobují komplikace v projektovém plánování a dalším rozvoji dopravní infrastruktury.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 24 6. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/