94/20 Návrh vyhlášky, kterou se mění oceňovací vyhláška; T:14.8.2020

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) reaguje zejména na změny provedené v zákoně o oceňování majetku zákonem č. 237/2020 Sb. Dále je potřebné oceňovací vyhlášku pravidelně aktualizovat v návaznosti na vývoj cen na trhu s nemovitými věcmi v České republice a na změny právních předpisů, které se promítají do oblasti oceňování (např. občanský zákoník, stavební předpisy, aj.), tzn., úpravy základních cen, oceňovacích postupů a terminologie.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 14. 8. 2020.

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/