94/18 Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti BOZP za rok 2017; T: 22.8.2018

Zpráva informuje o výsledcích státního zdravotního dozoru na úseku hygieny práce, vykonávaného pracovníky krajských hygienických stanic a o činnosti zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu v problematice ochrany zdraví při práci. Dále zpráva zahrnuje rozbor profesionálních onemocnění hlášených v ČR v roce 2017.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/