93/17 Návrh vyhlášky o stanovení postupu obce při zajištění slušného způsobu pohřbení; T: 12.7.2017

Návrh vyhlášky se opírá o dlouholeté zkušenosti MMR s refundací pohřebních výloh obcím, které dosahují cca 10 000 000 Kč ročně. Účelně vynaložené náklady na jeden sociální pohřeb refundovaný obci činí průměrně 9 000 Kč. Náhrady za tyto sociální obcemi vypravené pohřby zemřelých bez dědiců zůstanou i po přijetí návrhu vyhlášky nadále v kompetenci MMR.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/