93/16 Nař. vl. poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti; T: 9.5.2016

V současné době byly zjištěny daňové úniky také při poskytování telekomunikačních služeb, resp. služeb elektronických komunikací. Cílem je v souladu s politikou vlády v oblasti výběru daní snížit riziko podvodů na dani z přidané hodnoty, tedy i při poskytování těchto služeb. Tohoto cíle se navrhuje dosáhnout prostřednictvím rozšíření působnosti reverse charge, který představuje účinný a flexibilní nástroj v boji proti daňovým podvodům. Navrhuje se proto zavést režim reverse charge i na telekomunikační služby, resp. na služby elektronických komunikací.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/