93/15 Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Brdy; T: 22.5.2015

Identifikace dotčených subjektů:
a) vlastníci či nájemci nemovitostí dotčených ochranou území,

b) města a obce (Bohutín, Borovno, Čížkov, Drahlín, Hvožďany, Jince, Míšov, Mladý Smolivec, Nové Mitrovice, Podluhy, Rožmitál pod Třemšínem, Sedlice, Spálené Poříčí, Strašice, Věšín, Vranovice, Zaječov a dále obce, jimž připadnou nová katastrální území po zrušení Vojenského újezdu Brdy (dále jen „VÚ), což jsou obce Bratkovice, Sádek, Obecnice, Láz, Nepomuk, Trokavec, Štítov, Skořice, Mirošov, Dobřív, Těně, Malá Víska, Chaloupky, Hvozdec, Felbabka, Křešín, Ohrazenice) a kraje Středočeský a Plzeňský, jejichž území se návrh dotýká,

c) místně a věcně příslušné orgány státní správy,

d) právnické a fyzické osoby pohybující se nebo vykonávající činnost v daném území (subjekty podnikající v cestovním ruchu, navazujících službách a občané přijíždějící do regionu za rekreačním a sportovním vyžitím – nepřímo dotčené),

e) Ministerstvo životního prostředí,

f) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,

g) Česká inspekce životního prostředí.

 

Hlavním cílem přijetí navrhované právní úpravy je diferencovat území CHKO na základě stavu a významu přírodních hodnot v jednotlivých lokalitách, a to vymezením zón odstupňované ochrany přírody na celém území CHKO ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 zákona.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/